O nás

PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS
poďla ISO/IEC 17065:2012 č. osvedčenia 741/P-056. Sme spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby pre certifikáciu výrobkov. Sme akreditovaný certifikačný orgán v oblasti organickej a anorganickej chémie pre: plast, výrobky z plastov, plastové granuláty, recyklovaný plast, fólie, autofólie, prepravné vrieca, plastové obaly pre potraviny, PET flaše, kontajnery na odpady, kaučuk, výrobky z tvrdej gumy, polystyrén, drevené brikety a štiepky, olej a prísad do olejov.
Náš tím má dlhoročné skúsenosti v certifikácii stavebných výrobkov, výrobkov pre deti, bezpečnosť hračiek, sanitárnych zariadení, posypových solí, nafty, benzínu a prísad do palív.

Náš akreditovaný certifikát preukáže, že Vaše výrobky a postupy vyhovujú národným, medzinárodným predpisom a normám (príklad certifikátu).

Dôkladná analýza

Posúdime Váš zámer pre získanie certifikátu, vysvetlíme a dostanete odpovede na svoje otázky.

Individuálne riešenie

Vždy preferujeme individuálny prístup, uprednostňujeme osobnú návštevu s klientom.

Starostlivá realizácia

Po podpísaní zmluvy budete informovaní o stavu realizácie. Zaistíme Vám testovanie v najkratšom možnom termíne.

CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

Výrobca, ktorý sa chce presadiť medzi konkurenciou na trhoch priemyselne vyspelých krajinách, musí zabezpečiť pre svoje produkty nielen zodpovedajúcu vysokú úroveň kvality, ale docieliť aj jej dlhodobé priebežné dosahovanie a preukazovanie.

Certifikácia predstavuje dôležitý prostriedok pre prezentáciu firmy na náročných trhoch a je kľúčom k exportu na zahraničné trhy vyspelých štátov.

Produkty označené certifikátom vždy garantujú potrebnú kvalitu podľa príslušných noriem a dosahujú lepšiu predajnosť.

Zistiť viac

CE CERTIFIKÁCIA

Certifikát CE označuje výrobky, ktoré vyhovujú právnym predpisom Európskej únie, a tak sa môžu voľne predávať na európskom trhu. Tým, že na svoj produkt výrobca pripojí označenie CE, tak na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so všetkými právnymi požiadavkami na toto označenie a teda sa môže predávať v celom Európskom hospodárskom priestore a Turecku. Do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) patrí 27 členských štátov Európskej únie a krajiny EFTA, teda Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Zabezpečujeme CE certifikáciu, testovanie výrobkov, analýzu rizík a vyhlásenie shody.

Zistiť viac

EAC CERTIFIKÁCIA

Výrobky, ktoré majú byť dovezené alebo uvedené na trh týchto krajín, podliehajú posudzovaniu zhody v súlade s požiadavkami technických predpisov Eurázijskej hospodárskej únie.

To znamená, že je potrebný certifikát EAC. Ak je posudzovanie zhody úspešné, výrobky sú označené značkou zhody EAC.

Eurázijsku hospodársku úniu (EAEU) tvorí v súčasnosti päť štátov:

  • Rusko,
  • Bielorusko,
  • Kazachstan,
  • Arménsko,
  • Kirgizsko.

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Zabezpečujeme certifikáciu podľa noriem

• ISO 9001 (systémy manažérstva kvality),

• ISO 14001 (systémy environmentálneho manažérstva),

• ISO 45001 (systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci),

ako aj ďalších súvisiacich noriem pre systémy manažérstva.

Zistiť viac
ISO 9001

Poskytujeme

• Certifikáciu výrobkov, sme akreditovaný certifikačný orgán
Dobrovoľnú certifikáciu
• Technickú pomoc
• Overenie a potvrdenie kvality vašich výrobkov /protokol o skúške/ napríklad výrobky pre potraviny, pre zdravotníctvo
• Vyhlásenie o zhode
• Vyhlásenie o parametroch
• Pomoc pri riešení sporných reklamácií výrobkov
• Technickú podporu v oblasti stavebných výrobkov, plastov, ochranných pomôcok napríklad rúška, dezinfekcia a iné

Spolupracujeme:
• Pri testovaní s akreditovanými laboratóriami
• Certifikačnými orgánmi

Poskytujeme

Vyhlásenie o zhode

Ako výrobca musíte vykonať analýzu rizika a zabezpečiť, aby vaše výrobky boli pred uvedením na trh EÚ v súlade s určitými pravidlami.

Mali by ste si overiť, či sa na váš výrobok vzťahujú nejaké pravidlá EÚ. Ak áno, musíte predtým, než začnete s uvedeným výrobkom voľne obchodovať v rámci EÚ, zaistiť jeho súlad s uvedenými pravidlami.

Tento postup sa nazýva posudzovanie zhody a vykonáva sa tak počas fázy návrhu, ako aj výroby výrobku.

Zistiť viac
Karta bezpečnostných údajov

Certifikát informuje zákazníkov, konkurenciu, dodávateľov, zamestnancov a investorov, že v spoločnosti sú používané metódy a postupy, ktoré sú uznávané za najlepšie v danom odvetví.

Náš tím

Marek Vidlička

Ing. Marek Vidlička

Ing. Marek Vidlička je vyštudovaný ekonóm, ktorý po rokoch manažovania v rôznych firmách získal skúsenosti v oblasti plastov, kovov, olejov i stavebníctva. Dlhodobo pracoval na pozícii generálneho riaditeľa v spoločnosti VÚSAPL Nitra a.s. V tejto pozícii masívne modernizoval akreditované skúšobné laboratóriá, boli zakúpené nové laboratórne prístroje a komory pre testovanie. Absolvoval akreditovaný kurz Manažér posudzovania zhody výrobkov zakončený štátnou záverečnou skúškou. Svoje dlhoročné skúsenosti sa rozhodol zúročiť v spoločnosti PRVÁ CERTIFIKAČNÁ a ponúka zákazníkom profesionálny a komplexný prístup. Je aktívny športovec a nadšený cestovateľ.

Tel: +421 910 318 727, +420 608 718 187

Email: vidlicka@prvacertifikacna.sk

Emília Fintová

Ing. Emília Fintová

VEDÚCA CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU

Ing. Emília Fintová je vyštudovaná chemická inžinierka v oblasti chemickej technológie. Po absolvovaní vysokej školy pracovala na pozícii technológ, kde nadobudla skúsenosti v elektrotechnických a strojných technológiách. Vedomosti z chémie uplatnila vo funkcii vedúca certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov. Pracovala ako notifikovaná osoba a autorizovaná osoba pre stavebné výrobky. Svoje nadobudnuté skúsenosti a poznatky chce plne využiť a aplikovať v spoločnosti PRVÁ CERTIFIKAČNÁ. Svojím zákazníkom ponúka profesionalitu, kompletné poradenstvo ohľadom certifikačnej služby a promptnosť. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu (turistika, bicyklovanie, beh, cross fit) a rada si prečíta dobrú knihu, ktorá ju posunie vpred v živote.

Tel: +421 902 245 370

Email: fintova@prvacertifikacna.sk

Jan Vidlička

Jan Vidlička

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Jan Vidlička je juniorom firmy a má na starosti zákaznícky servis. Má skúsenosti ako projektový manažér v oblasti riešenia nových projektov automotive, kde prišiel do kontaktu s poprednými výrobcami plastových dielov pre automobilový priemysel. Absolvoval akreditovaný kurz Manažér posudzovania zhody výrobkov zakončený štátnou záverečnou skúškou. V spoločnosti PRVÁ CERTIFIKAČNÁ sa venuje predovšetkým komunikácii so zákazníkmi a zabezpečuje testovanie v akreditovaných laboratóriách. Rád vo svojom čase číta, hrá futbal a je trénerom futbalu.

Tel. +420 777 973 681

Email: manager@prvacertifikacna.sk

Bc. Jerguš Sekanina

TECHNICKÝ PRACOVNÍK COV

Bc. Jerguš Sekanina vyštudoval a študuje Technickú univerzitu v Bratislave. Pri štúdiu spolupracoval s viacerými firmami a pomáhal im navrhovať zlepšenia ich produktov. Pri tejto praxi sa stretol s rôznymi výrobnými technológiami a procesom uvádzania produktu na trh. Má skúsenosť aj s grafickým dizajnom, či už pri navrhovaní loga, štítkov na produktoch, obalov výrobkov. Absolvoval akreditovaný kurz interného auditora. Stará sa o kontakt s klientom a akreditovaným laboratóriom. Vždy dbá o záujmy klienta, a snaží sa aby certifikácia prebehla bez problémov. Tak aby boli obe strany spokojné. Medzi jeho záľuby patrí šport, čítanie, kreslenie a príroda.

Email: sekanina@prvacertifikacna.sk

Tel. +421 947 966 389

Marek Vidlička

Ing. Marek Vidlička

Ing. Marek Vidlička je vyštudovaný ekonóm, ktorý po rokoch manažovania v rôznych firmách získal skúsenosti v oblasti plastov, kovov, olejov i stavebníctva. Dlhodobo pracoval na pozícii generálneho riaditeľa v spoločnosti VÚSAPL Nitra a.s. V tejto pozícii masívne modernizoval akreditované skúšobné laboratóriá, boli zakúpené nové laboratórne prístroje a komory pre testovanie. Absolvoval akreditovaný kurz Manažér posudzovania zhody výrobkov zakončený štátnou záverečnou skúškou. Svoje dlhoročné skúsenosti sa rozhodol zúročiť v spoločnosti Prvá certifikačná a ponúka zákazníkom profesionálny a komplexný prístup. Je aktívny športovec a nadšený cestovateľ.

Tel: +421 910 318 727

+420 608 718 187

Email: vidlicka@prvacertifikacna.sk

Emília Fintová

Ing. Emília Fintová

Ing. Emília Fintová je vyštudovaná chemická inžinierka v oblasti chemickej technológie. Po absolvovaní vysokej školy pracovala na pozícii technológ, kde nadobudla skúsenosti v elektrotechnických a strojných technológiách. Vedomosti z chémie uplatnila vo funkcii vedúca certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov. Pracovala ako notifikovaná osoba a autorizovaná osoba pre stavebné výrobky. Svoje nadobudnuté skúsenosti a poznatky chce plne využiť a aplikovať v spoločnosti Prvá certifikačná. Svojím zákazníkom ponúka profesionalitu, kompletné poradenstvo ohľadom certifikačnej služby a promptnosť. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu (turistika, bicyklovanie, beh, cross fit) a rada si prečíta dobrú knihu, ktorá ju posunie vpred v živote.

Tel: +421 902 245 370

Email: fintova@prvacertifikacna.sk

VEDÚCA CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU

Jan Vidlička

Jan Vidlička

Jan Vidlička je juniorom firmy a má na starosti zákaznícky servis. Má skúsenosti ako projektový manažér v oblasti riešenia nových projektov automotive, kde prišiel do kontaktu s poprednými výrobcami plastových dielov pre automobilový priemysel. Absolvoval akreditovaný kurz Manažér posudzovania zhody výrobkov zakončený štátnou záverečnou skúškou. V spoločnosti Prvá certifikačná sa venuje predovšetkým komunikácii so zákazníkmi a zabezpečuje testovanie v akreditovaných laboratóriách. Rád vo svojom čase číta, hrá futbal a je trénerom futbalu.

Tel. +420 777 973 681

Email: manager@prvacertifikacna.sk

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Bc. Jerguš Sekanina

Bc. Jerguš Sekanina vyštudoval a študuje Technickú univerzitu v Bratislave. Pri štúdiu spolupracoval s viacerými firmami a pomáhal im navrhovať zlepšenia ich produktov. Pri tejto praxi sa stretol s rôznymi výrobnými technológiami a procesom uvádzania produktu na trh. Má skúsenosť aj s grafickým dizajnom, či už pri navrhovaní loga, štítkov na produktoch, obalov výrobkov. Absolvoval akreditovaný kurz interného auditora. Stará sa o kontakt s klientom a akreditovaným laboratóriom. Vždy dbá o záujmy klienta, a snaží sa aby certifikácia prebehla bez problémov. Tak aby boli obe strany spokojné. Medzi jeho záľuby patrí šport, čítanie, kreslenie a príroda.

Email: sekanina@prvacertifikacna.sk

TECHNICKÝ PRACOVNÍK COV

Tel. +421 947 966 389

OVERENIE CERTIFIKÁTU

Zoznam udelených, pozastavených a odňatých certifikátov vedie certifikačný orgán spoločnosti. Pokiaľ máte záujem, môžete si overiť, či subjekt má certifikát od našej spoločnosti na emailovej adrese: info@prvacertifikacna.sk