O nás

Prvá certifikačná s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS
poďla ISO/IEC 17065:2012 č. osvedčenia 741/P-056. Sme spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby pre certifikáciu výrobkov. Sme akreditovaný certifikačný orgán v oblasti organickej a anorganickej chémie pre: plast, výrobky z plastov, plastové granuláty, recyklovaný plast, fólie, autofólie, prepravné vrieca, plastové obaly pre potraviny, PET flaše, kontajnery na odpady, kaučuk, výrobky z tvrdej gumy, polystyrén, drevené brikety a štiepky, olej a prísad do olejov.
Náš tím má dlhoročné skúsenosti v certifikácii stavebných výrobkov, výrobkov pre deti, bezpečnosť hračiek, sanitárnych zariadení, posypových solí, nafty, benzínu a prísad do palív.

Náš akreditovaný certifikát preukáže, že Vaše výrobky a postupy vyhovujú národným, medzinárodným predpisom a normám (príklad certifikátu).

Dôkladná analýza

Posúdime Váš zámer pre získanie certifikátu, vysvetlíme a dostanete odpovede na svoje otázky.

Individuálne riešenie

Vždy preferujeme individuálny prístup, uprednostňujeme osobnú návštevu s klientom.

Starostlivá realizácia

Po podpísaní zmluvy budete informovaní o stavu realizácie. Zaistíme Vám testovanie v najkratšom možnom termíne.

CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

Výrobca, ktorý sa chce presadiť medzi konkurenciou na trhoch priemyselne vyspelých krajinách, musí zabezpečiť pre svoje produkty nielen zodpovedajúcu vysokú úroveň kvality, ale docieliť aj jej dlhodobé priebežné dosahovanie a preukazovanie.

Certifikácia predstavuje dôležitý prostriedok pre prezentáciu firmy na náročných trhoch a je kľúčom k exportu na zahraničné trhy vyspelých štátov.

Produkty označené certifikátom vždy garantujú potrebnú kvalitu podľa príslušných noriem a dosahujú lepšiu predajnosť.

Zistiť viac

CE CERTIFIKÁCIA

Certifikát CE označuje výrobky, ktoré vyhovujú právnym predpisom Európskej únie, a tak sa môžu voľne predávať na európskom trhu. Tým, že na svoj produkt výrobca pripojí označenie CE, tak na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so všetkými právnymi požiadavkami na toto označenie a teda sa môže predávať v celom Európskom hospodárskom priestore a Turecku. Do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) patrí 27 členských štátov Európskej únie a krajiny EFTA, teda Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Zabezpečujeme CE certifikáciu, testovanie výrobkov, analýzu rizík a vyhlásenie shody.

Zistiť viac

EAC CERTIFIKÁCIA

Výrobky, ktoré majú byť dovezené alebo uvedené na trh týchto krajín, podliehajú posudzovaniu zhody v súlade s požiadavkami technických predpisov Eurázijskej hospodárskej únie.

To znamená, že je potrebný certifikát EAC. Ak je posudzovanie zhody úspešné, výrobky sú označené značkou zhody EAC.

Eurázijsku hospodársku úniu (EAEU) tvorí v súčasnosti päť štátov:

  • Rusko,
  • Bielorusko,
  • Kazachstan,
  • Arménsko,
  • Kirgizsko.

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Zabezpečujeme certifikáciu podľa noriem

• ISO 9001 (systémy manažérstva kvality),

• ISO 14001 (systémy environmentálneho manažérstva),

• ISO 45001 (systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci),

ako aj ďalších súvisiacich noriem pre systémy manažérstva.

Zistiť viac
ISO 9001

BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Na výrobcu, dodávateľa a spracovateľa potravinárskych výrobkov je z hľadiska garancie kvality a spoľahlivosti kladený stále väčší dôraz. Dodávatelia certifikovaní v oblasti zaistenia bezpečnosti potravín sú často vyhľadávaní obchodnými reťazcami i maloobchodníkmi a niektoré reťazce priamo certifikáciu vyžadujú. 

Zistiť viac

Poskytujeme

• Certifikáciu výrobkov, sme akreditovaný certifikačný orgán
Dobrovoľnú certifikáciu
• Technickú pomoc
• Overenie a potvrdenie kvality vašich výrobkov /protokol o skúške/ napríklad výrobky pre potraviny, pre zdravotníctvo
• Vyhlásenie o zhode
• Vyhlásenie o parametroch
• Pomoc pri riešení sporných reklamácií výrobkov
• Technickú podporu v oblasti stavebných výrobkov, plastov, ochranných pomôcok napríklad rúška, dezinfekcia a iné

Spolupracujeme:
• Pri testovaní s akreditovanými laboratóriami
• Certifikačnými orgánmi

Poskytujeme

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je riadený dokument v ktorom sa nachádzajú kompletné údaje o látke alebo zmesi pre použitie na kontrolu chemických látok na pracovisku.

– spracovávame karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi či prípravku, pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre slovenský trh, český trh a európsky trh

– poskytujeme vyhotovenie kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) podľa anglického originálu v slovenskom aj v českom jazyku podľa nariadenia (EÚ) 1907/2006 (REACH)

Karta bezpečnostných údajov

Certifikát informuje zákazníkov, konkurenciu, dodávateľov, zamestnancov a investorov, že v spoločnosti sú používané metódy a postupy, ktoré sú uznávané za najlepšie v danom odvetví.

Náš tím

Marek Vidlička

ING. MAREK VIDLIČKA

Ing. Marek Vidlička je vyštudovaný ekonóm, ktorý po rokoch manažovania v rôznych firmách získal skúsenosti v oblasti plastov, kovov, olejov i stavebníctva. Dlhodobo pracoval na pozícii generálneho riaditeľa v spoločnosti VÚSAPL Nitra a.s. V tejto pozícii masívne modernizoval akreditované skúšobné laboratóriá, boli zakúpené nové laboratórne prístroje a komory pre testovanie. Svoje dlhoročné skúsenosti sa rozhodol zúročiť v spoločnosti Prvá certifikačná a ponúka zákazníkom profesionálny a komplexný prístup. Je aktívny športovec (turistika, bicyklovanie, lyžovanie, bežkovanie a via ferraty) a je aj nadšený cestovateľ.

Tel: +421 910 318 727, +420 608 718 187

Email: vidlicka@prvacertifikacna.sk

Emília Fintová

ING. EMÍLIA FINTOVÁ

VEDÚCA CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU

Ing. Emília Fintová je vyštudovaná chemická inžinierka v oblasti chemickej technológie. Po absolvovaní vysokej školy pracovala na pozícii technológ, kde nadobudla skúsenosti v elektrotechnických a strojných technológiách. Vedomosti z chémie uplatnila vo funkcii vedúca certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov. Pracovala ako notifikovaná osoba a autorizovaná osoba pre stavebné výrobky. Svoje nadobudnuté skúsenosti a poznatky chce plne využiť a aplikovať v spoločnosti Prvá certifikačná. Svojím zákazníkom ponúka profesionalitu, kompletné poradenstvo ohľadom certifikačnej služby a promptnosť. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu (turistika, bicyklovanie, beh, cross fit) a rada si prečíta dobrú knihu, ktorá ju posunie vpred v živote.

Tel: +421 902 245 370

Email: fintova@prvacertifikacna.sk

Jan Vidlička

JAN VIDLIČKA

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Jan Vidlička je juniorom firmy a má na starosti zákaznícky servis. Má skúsenosti ako projektový manažér v oblasti riešenia nových projektov automotive, kde prišiel do kontaktu s poprednými výrobcami plastových dielov pre automobilový priemysel. V spoločnosti Prvá certifikačná sa venuje predovšetkým komunikácii so zákazníkmi a zabezpečuje testovanie v akreditovaných laboratóriách. Rád vo svojom čase číta, hrá futbal a je trénerom futbalu.

Tel. +420 777 973 681

Email: manager@prvacertifikacna.sk

Avatar žena

ING. LUCIA DOJCSANOVÁ

BACK OFFICE

Ing. Lucia Dojcsánová študovala na SPU v Nitre. Po ukončení vysokej školy vedela, že novú etapu svojho života chce začať v Bratislave a s prácou, ktorá bude niečím zaujímavá a dynamická. Pracovala 3 roky v reklamnej agentúre, kde svojím klientom zabezpečovala všetky produkty. Vo spoločnosti pracuje ako manager office a vie zabezpečiť včas dodanie, aby sa termíny dodržali. Ovláda celú administratívnu prácu a dobre vie, že spokojnosť pre zákazníka je kľúčová. Vo voľnom čase maľuje obrazy, cvičí, rada chodí do prírody a rada pečie sladké dobroty.

Email: office@prvacertifikacna.sk

ING. LUKÁŠ NUHLÍČEK

ŠPECIALISTA CERTIFIKÁCIE BEZPEČNOSTI POTRAVÍN

Lukáš Nuhlíček nadviazal poradenskú činnosť počas 6 rokov skúsenosťami inšpektora a audítora v Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie. V súčasnej dobe ma za sebou 15 rokov skúseností v obore hygieny a bezpečnosti potravín s viac ako 4000 vstupov do potravinárskych prevádzok. V súčasnej dobe zavádza GFSI štandard (IFS a FSSC 22000) do najrôznejších potravinárskych a krmivárskych prevádzok a je kvalifikovaným auditorom noriem ISO 9001, ISO 22000 a FSSC 22000. Vo voľnom čase varí pivo ako sládok minipivovaru a venuje sa projektu Třináda – výroba nealkoholického nápoja z cukrovej trstiny.

Email: cov@prvacertifikacna.sk

Marek Vidlička

ING. MAREK VIDLIČKA

Ing. Marek Vidlička je vyštudovaný ekonóm, ktorý po rokoch manažovania v rôznych firmách získal skúsenosti v oblasti plastov, kovov, olejov i stavebníctva. Dlhodobo pracoval na pozícii generálneho riaditeľa v spoločnosti VÚSAPL Nitra a.s. V tejto pozícii masívne modernizoval akreditované skúšobné laboratóriá, boli zakúpené nové laboratórne prístroje a komory pre testovanie. Svoje dlhoročné skúsenosti sa rozhodol zúročiť v spoločnosti Prvá certifikačná a ponúka zákazníkom profesionálny a komplexný prístup. Je aktívny športovec (turistika, bicyklovanie, lyžovanie, bežkovanie a via ferraty) a je aj nadšený cestovateľ.

Tel: +421 910 318 727

+420 608 718 187

Email: vidlicka@prvacertifikacna.sk

Emília Fintová

ING. EMÍLIA FINTOVÁ

Ing. Emília Fintová je vyštudovaná chemická inžinierka v oblasti chemickej technológie. Po absolvovaní vysokej školy pracovala na pozícii technológ, kde nadobudla skúsenosti v elektrotechnických a strojných technológiách. Vedomosti z chémie uplatnila vo funkcii vedúca certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov. Pracovala ako notifikovaná osoba a autorizovaná osoba pre stavebné výrobky. Svoje nadobudnuté skúsenosti a poznatky chce plne využiť a aplikovať v spoločnosti Prvá certifikačná. Svojím zákazníkom ponúka profesionalitu, kompletné poradenstvo ohľadom certifikačnej služby a promptnosť. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu (turistika, bicyklovanie, beh, cross fit) a rada si prečíta dobrú knihu, ktorá ju posunie vpred v živote.

Tel: +421 902 245 370

Email: fintova@prvacertifikacna.sk

VEDÚCA CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU

Jan Vidlička

JAN VIDLIČKA

Jan Vidlička je juniorom firmy a má na starosti zákaznícky servis. Má skúsenosti ako projektový manažér v oblasti riešenia nových projektov automotive, kde prišiel do kontaktu s poprednými výrobcami plastových dielov pre automobilový priemysel. V spoločnosti Prvá certifikačná sa venuje predovšetkým komunikácii so zákazníkmi a zabezpečuje testovanie v akreditovaných laboratóriách. Rád vo svojom čase číta, hrá futbal a je trénerom futbalu.

Tel. +420 777 973 681

Email: manager@prvacertifikacna.sk

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Avatar žena

ING. LUCIA DOJCSANOVÁ

Ing. Lucia Dojcsánová študovala na SPU v Nitre. Po ukončení vysokej školy vedela, že novú etapu svojho života chce začať v Bratislave a s prácou, ktorá bude niečím zaujímavá a dynamická. Pracovala 3 roky v reklamnej agentúre, kde svojím klientom zabezpečovala všetky produkty. Vo spoločnosti pracuje ako manager office a vie zabezpečiť včas dodanie, aby sa termíny dodržali. Ovláda celú administratívnu prácu a dobre vie, že spokojnosť pre zákazníka je kľúčová. Vo voľnom čase maľuje obrazy, cvičí, rada chodí do prírody a rada pečie sladké dobroty.

Email: office@prvacertifikacna.sk

BACK OFFICE

ING. LUKÁŠ NUHLÍČEK

Lukáš Nuhlíček nadviazal poradenskú činnosť počas 6 rokov skúsenosťami inšpektora a audítora v Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie. V súčasnej dobe ma za sebou 15 rokov skúseností v obore hygieny a bezpečnosti potravín s viac ako 4000 vstupov do potravinárskych prevádzok. V súčasnej dobe zavádza GFSI štandard (IFS a FSSC 22000) do najrôznejších potravinárskych a krmivárskych prevádzok a je kvalifikovaným auditorom noriem ISO 9001, ISO 22000 a FSSC 22000. Vo voľnom čase varí pivo ako sládok minipivovaru a venuje sa projektu Třináda – výroba nealkoholického nápoja z cukrovej trstiny.

Email: cov@prvacertifikacna.sk

ŠPECIALISTA CERTIFIKÁCIE BEZPEČNOSTI POTRAVÍN