O nás

Prvá certifikačná s.r.o. je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS poďla ISO/IEC 17065:2012 č. osvedčenia 741/P-056. Sme spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby pre certifikáciu výrobkov. Sme akreditovaný certifikačný orgán v oblasti organickej a anorganickej chémie: plast, výrobky z plastov, plastové granuláty, fólie, autofólie, obaly, obaly pre potraviny, PET flaše, kaučuk, gumu, pohonné hmoty, olej. Náš tím má dlhoročné skúsenosti v certifikácii stavebných výrobkov, vo výrobkov plastov, posypových solí, naftu, benzín a technických fólií. Spolupracujeme s akreditovanými laboratóriami na Slovensku aj v zahraničí. Náš certifikát preukáže, že Vaše výrobky, postupy a systémy vyhovujú národným, medzinárodným predpisom a normám.

Dôkladná analýza

Posúdime Váš zámer pre získanie certifikátu, vysvetlíme a dostanete odpovede na svoje otázky.

Individuálne riešenie

Vždy preferujeme individuálny prístup, uprednostňujeme osobnú návštevu s klientom.

Starostlivá realizácia

Po podpísaní zmluvy budete informovaní o stavu realizácie. Zaistíme Vám testovanie v najkratšom možnom termíne.

CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV

Výrobca, ktorý sa chce presadiť medzi konkurenciou na trhoch priemyselne vyspelých krajinách, musí zabezpečiť pre svoje produkty nielen zodpovedajúcu vysokú úroveň kvality, ale docieliť aj jej dlhodobé priebežné dosahovanie a preukazovanie.

Certifikácia predstavuje dôležitý prostriedok pre prezentáciu firmy na náročných trhoch a je kľúčom k exportu na zahraničné trhy vyspelých štátov.

Produkty označené certifikátom vždy garantujú potrebnú kvalitu podľa príslušných noriem a dosahujú lepšiu predajnosť.

Zistiť viac

Poskytujeme

• Certifikáciu výrobkov, jsme akreditovaný certifikačný orgán
Dobrovoľnú certifikáciu
• Technickú pomoc
• Overenie a potvrdenie kvality vašich výrobkov /protokol o skúške/ napríklad výrobky pre potraviny, pre zdravotníctvo
• Vyhlásenie o zhode
• Vyhlásenie o parametroch
• Pomoc pri riešení sporných reklamácií výrobkov
• Technickú podporu v oblasti stavebných výrobkov, plastov, ochranných pomôcok napríklad rúška, dezinfekcia a iné

Spolupracujeme:
• Pri testovaní s akreditovanými laboratóriami
• Certifikačnými orgánmi

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je riadený dokument v ktorom sa nachádzajú kompletné údaje o látke alebo zmesi pre použitie na kontrolu chemických látok na pracovisku.

– spracovávame karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi či prípravku, pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre slovenský trh, český trh a európsky trh

– poskytujeme vyhotovenie kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) podľa anglického originálu v slovenskom aj v českom jazyku podľa nariadenia (EÚ) 1907/2006 (REACH)

Certifikát informuje zákazníkov, konkurenciu, dodávateľov, zamestnancov a investorov, že v spoločnosti sú používané metódy a postupy, ktoré sú uznávané za najlepšie v danom odvetví.

Náš tím

ING. MAREK VIDLIČKA

Ing. Marek Vidlička je vyštudovaný ekonóm, ktorý po rokoch manažovania v rôznych firmách získal skúsenosti v oblasti plastov, kovov, olejov i stavebníctva. Dlhodobo pracoval na pozícii generálneho riaditeľa v spoločnosti VÚSAPL Nitra a.s. V tejto pozícii masívne modernizoval akreditované skúšobné laboratóriá, boli zakúpené nové laboratórne prístroje a komory pre testovanie. Svoje dlhoročné skúsenosti sa rozhodol zúročiť v spoločnosti Prvá certifikačná a ponúka zákazníkom profesionálny a komplexný prístup. Je aktívny športovec (turistika, bicyklovanie, lyžovanie, bežkovanie a via ferraty) a je aj nadšený cestovateľ.

Tel: +421 910 318 727, +420 608 718 187

Email: vidlicka@prvacertifikacna.sk

ING. EMÍLIA FINTOVÁ

Ing. Emília Fintová je vyštudovaná chemická inžinierka v oblasti chemickej technológie. Po absolvovaní vysokej školy pracovala na pozícii technológ, kde nadobudla skúsenosti v elektrotechnických a strojných technológiách. Vedomosti z chémie uplatnila vo funkcii vedúca certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov. Pracovala ako notifikovaná osoba a autorizovaná osoba pre stavebné výrobky. Svoje nadobudnuté skúsenosti a poznatky chce plne využiť a aplikovať v spoločnosti Prvá certifikačná. Svojím zákazníkom ponúka profesionalitu, kompletné poradenstvo ohľadom certifikačnej služby a promptnosť. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu (turistika, bicyklovanie, beh, cross fit) a rada si prečíta dobrú knihu, ktorá ju posunie vpred v živote.

Tel: +421 902 245 370

Email: fintova@prvacertifikacna.sk

JAN VIDLIČKA

Jan Vidlička je juniorom firmy a má na starosti zákaznícky servis. Má skúsenosti ako projektový manažér v oblasti riešenia nových projektov automotive, kde prišiel do kontaktu s poprednými výrobcami plastových dielov pre automobilový priemysel. V spoločnosti Prvá certifikačná sa venuje predovšetkým komunikácii so zákazníkmi a zabezpečuje testovanie v akreditovaných laboratóriách. Rád vo svojom čase číta, hrá futbal a je trénerom futbalu.

Tel. +420 777 973 681

Email: info@prvacertifikacna.sk

ING. LUCIA DOJCSANOVÁ

Ing. Lucia Dojcsánová študovala na SPU v Nitre. Po ukončení vysokej školy vedela, že novú etapu svojho života chce začať v Bratislave a s prácou, ktorá bude niečím zaujímavá a dynamická. Pracovala 3 roky v reklamnej agentúre, kde svojím klientom zabezpečovala všetky produkty. Vo spoločnosti pracuje ako manager office a vie zabezpečiť včas dodanie, aby sa termíny dodržali. Ovláda celú administratívnu prácu a dobre vie, že spokojnosť pre zákazníka je kľúčová. Vo voľnom čase maľuje obrazy, cvičí, rada chodí do prírody a rada pečie sladké dobroty.

Email: office@prvacertifikacna.sk

ING. MAREK VIDLIČKA

Ing. Marek Vidlička je vyštudovaný ekonóm, ktorý po rokoch manažovania v rôznych firmách získal skúsenosti v oblasti plastov, kovov, olejov i stavebníctva. Dlhodobo pracoval na pozícii generálneho riaditeľa v spoločnosti VÚSAPL Nitra a.s. V tejto pozícii masívne modernizoval akreditované skúšobné laboratóriá, boli zakúpené nové laboratórne prístroje a komory pre testovanie. Svoje dlhoročné skúsenosti sa rozhodol zúročiť v spoločnosti Prvá certifikačná a ponúka zákazníkom profesionálny a komplexný prístup. Je aktívny športovec (turistika, bicyklovanie, lyžovanie, bežkovanie a via ferraty) a je aj nadšený cestovateľ.

Tel: +421 910 318 727

+420 608 718 187

Email: vidlicka@prvacertifikacna.sk

ING. EMÍLIA FINTOVÁ

Ing. Emília Fintová je vyštudovaná chemická inžinierka v oblasti chemickej technológie. Po absolvovaní vysokej školy pracovala na pozícii technológ, kde nadobudla skúsenosti v elektrotechnických a strojných technológiách. Vedomosti z chémie uplatnila vo funkcii vedúca certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov. Pracovala ako notifikovaná osoba a autorizovaná osoba pre stavebné výrobky. Svoje nadobudnuté skúsenosti a poznatky chce plne využiť a aplikovať v spoločnosti Prvá certifikačná. Svojím zákazníkom ponúka profesionalitu, kompletné poradenstvo ohľadom certifikačnej služby a promptnosť. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu (turistika, bicyklovanie, beh, cross fit) a rada si prečíta dobrú knihu, ktorá ju posunie vpred v živote.

Tel: +421 902 245 370

Email: fintova@prvacertifikacna.sk

JAN VIDLIČKA

Jan Vidlička je juniorom firmy a má na starosti zákaznícky servis. Má skúsenosti ako projektový manažér v oblasti riešenia nových projektov automotive, kde prišiel do kontaktu s poprednými výrobcami plastových dielov pre automobilový priemysel. V spoločnosti Prvá certifikačná sa venuje predovšetkým komunikácii so zákazníkmi a zabezpečuje testovanie v akreditovaných laboratóriách. Rád vo svojom čase číta, hrá futbal a je trénerom futbalu.

Tel. +420 777 973 681

Email: info@prvacertifikacna.sk

ING. LUCIA DOJCSANOVÁ

Ing. Lucia Dojcsánová študovala na SPU v Nitre. Po ukončení vysokej školy vedela, že novú etapu svojho života chce začať v Bratislave a s prácou, ktorá bude niečím zaujímavá a dynamická. Pracovala 3 roky v reklamnej agentúre, kde svojím klientom zabezpečovala všetky produkty. Vo spoločnosti pracuje ako manager office a vie zabezpečiť včas dodanie, aby sa termíny dodržali. Ovláda celú administratívnu prácu a dobre vie, že spokojnosť pre zákazníka je kľúčová. Vo voľnom čase maľuje obrazy, cvičí, rada chodí do prírody a rada pečie sladké dobroty.

Email: office@prvacertifikacna.sk