POSKYTUJEME:

• Certifikáciu výrobkov, jsme akreditovaný certifikačný orgán
• Dobrovoľnú certifikáciu
• Technickú pomoc
• Overenie a potvrdenie kvality vašich výrobkov /protokol o skúške/ napríklad výrobky pre potraviny, pre zdravotníctvo
• Vyhlásenie o zhode
• Vyhlásenie o parametroch
• Pomoc pri riešení sporných reklamácií výrobkov
• Technickú podporu v oblasti stavebných výrobkov, plastov, ochranných pomôcok napríklad rúška, dezinfekcia a iné

Spolupracujeme:
• Pri testovaní s akreditovanými laboratóriami
• Certifikačnými orgánmi

CERTIFIKÁT UMOŽŇUJE HLAVNE:

• zvýšiť dôveryhodnosť produktu
• lepšie sa presadiť na trhu oproti konkurenčným firmám
• získať alebo si zlepšiť imidž firmy
• dosiahnuť vyššie finančné zhodnotenie produkcie a nadväzne aj lepšiu ekonomickú efektívnosť prevádzky
firmy
• zvýšiť podiel exportu vo firme
• znížiť rozsah skúšok, čo sa prejaví dosiahnutím úspory nákladov na skúšky a skúšanie, v skrátení výrobného
cyklu a tým aj v skrátení dodávok finálneho výrobku
• zníženie pravdepodobnosti reklamácií

V prípade produktov, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzky alebo použitia je certifikácia povinná zo zákona napr. stavebné výrobky. Pri ostatných výrobkoch je dobrovoľná, pričom je kľúčom k deklarovaniu vysokej kvality práce a produkcie firmy, čo vytvára priestor pre uplatnenie sa na náročných trhoch priemyselne vyspelých krajinách. U väčšiny výrobkov, ktoré nie sú predmetom povinnej certifikácie čoraz častejšie dochádza k nutnosti certifikácie na požiadanie, odporučenie, ale aj striktný príkaz zákazníka.
Sme spoločnosť, ktorá ponúka konzultácie, prípravu a riešenie certifikátov.

Viac informácií o CE certifikáte a certifikácii výrobkov, povinnostiach, výnimkách a výhodách nájdete tu.