Zabezpečujeme certifikáciu podľa noriem

• ISO 9001 (systémy manažérstva kvality),

• ISO 14001 (systémy environmentálneho manažérstva),

• ISO 45001 (systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci),

ako aj ďalších súvisiacich noriem pre systémy manažérstva.

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, alebo sa obráťte priamo na našu partnerskú spoločnosť SKCS so žiadosťou o cenovú ponuku.

 

Vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva

Potrebujete sa naučiť viac o manažérskych systémoch a získať certifikát? Staňte sa internými audítormi a odborníkmi v oblasti systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP. Jednoducho a ONLINE.