Euro 7: Dohoda o nových pravidlech EU pro snížení emisí ze silniční dopravy

V pondelok 18. decembra 2023 dosiahli Európsky parlament a Rada predbežnú dohodu o nových pravidlách na zníženie emisií z cestnej dopravy pre osobné automobily, dodávky, autobusy, nákladné vozidlá a prívesy.

Cieľom nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a dohľade nad trhom s nimi (Euro 7) je podporiť prechod na ekologickú mobilitu a udržať ceny osobných a úžitkových vozidiel dostupné pre občanov a podniky. Vozidlá budú musieť dlhšie spĺňať nové normy, čím sa zabezpečí, že zostanú čistejšie počas celej svojej životnosti.

Aktualizované limity emisií výfukových plynov

V prípade osobných a dodávkových vozidiel sa účastníci dohodli na zachovaní súčasných skúšobných podmienok a limitov emisií výfukových plynov podľa normy Euro 6. Na žiadosť Parlamentu sa počet pevných častíc vo výfukových plynoch bude merať pri PN10 (namiesto PN23).

V prípade autobusov a nákladných vozidiel dohodnutý návrh zahŕňa prísnejšie limity pre emisie výfukových plynov merané v laboratóriu (napr. limit NOx 200 mg/kWh) a v reálnych jazdných podmienkach (limit NOx 260 mg/kWh) pri zachovaní súčasných skúšobných podmienok normy Euro 6.

Znížené emisie pevných častíc z pneumatík a bŕzd, zvýšená životnosť batérie

Dohoda stanovuje limity pre emisie brzdových častíc (PM10) pre osobné a dodávkové vozidlá (3 mg/km pre čisto elektrické vozidlá; 7 mg/km pre väčšinu vozidiel so spaľovacím motorom (ICE), hybridných elektrických vozidiel a vozidiel s palivovými článkami a 11 mg/km pre veľké dodávky s ICE). Zavádzajú sa tiež minimálne požiadavky na životnosť batérií v elektrických a hybridných automobiloch (80 % od začiatku životnosti do piatich rokov alebo 100 000 km a 72 % do ôsmich rokov alebo 160 000 km) a dodávkach (75 % od začiatku životnosti do piatich rokov alebo 100 000 km a 67 % do ôsmich rokov alebo 160 000 km).

Český poslanec Európskeho parlamentu Alexandr Vondra (ECR, CZ) povedal: “Touto dohodou sme úspešne dosiahli rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov. Cieľom rokovaní bolo zabezpečiť cenovú dostupnosť nových automobilov s menším spaľovacím motorom pre domácich zákazníkov a zároveň umožniť automobilovému priemyslu pripraviť sa na očakávanú celkovú transformáciu odvetvia. EÚ sa teraz bude zaoberať aj emisiami z bŕzd a pneumatík a zabezpečí lepšiu životnosť batérií.”

Ak máte záujem o certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktní formulář