Testovanie automotive projektov

Zaisťujeme projekty automotive, testujeme plastové komponenty

Testovanie automotive projektov zahŕňa proces overovania a overenia kvality softvéru a hardvéru v automobilovom odvetví. Tento proces je nevyhnutný na zabezpečenie bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti automobilových systémov.

Vysoká trvalá kvalita, stálosť materiálu a bezpečnosť komponentov motorových vozidiel sú hlavnými prioritami a cieľmi ich výrobcov. To všetko je v súlade s požiadavkami a nárokmi zákazníkov automobiliek.

Kontrolné mechanizmy pri vývoji a výrobe dielov, počnúc surovinami až po výsledný výrobok, vyžadujú úzku spoluprácu medzi kvalifikovanými, nezávislými skúšobnými laboratóriami a dodávateľmi automobilových dielov. Súčasné princípy systémov kvality v automotive segmente kladú na skúšobne a certifikačné orgány najvyššie nároky.

Spolupracujeme len s laboratóriami, ktoré sú akreditované a ktoré majú tie najlepšie výsledky medzilaboratórnych porovnávacích testov.

Podľa akých štandardov testujeme automotive komponenty a diely?

Zaisťujeme testovanie podľa nasledujúcich štandardov automobilových koncernov:

 • VW koncern (VW, TL, PV)
 • BMW (GS, LH, PRV)
 • Fiat
 • GM – Opel (GM, GMW, GME)
 • Suzuki (SES)
 • Jaguar (STJLR, TPJLR)
 • KIA (MS)
 • Mercedes (DBL)
 • Toyota (TSL, TEM, TSH, TSZ)
 • Volvo (STD)
 • Ford (FLTM)
 • a ďalších.

Aké skúšky pre svojich zákazníkov zaisťujeme?

Zariadime pre Vás napr. tieto skúšky:

 • Mechanické skúšky
 • Starnutie, klimatické a korózne testy
 • Horľavosť
 • Defektoskopia
 • Skúšky elektrických komponentov
 • Senzorické testy
 • Emisné testy
 • Stálofarebnosti, kolorimetria
 • Vibračné testy
 • Testovanie brzdných systémov
 • Materiálové testy

Spolupracujeme pri testovaní automotive komponentov s akreditovanými laboratóriami, ktoré vykonávajú testovanie podľa noriem výrobcov. Riešime projekty s poprednými dodávateľmi.

Testujeme všetky druhy materiálov!

Sme pripravení riešiť Vaše automotive projekty.

V prípade záujmu o testovanie nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár