Stropné svetlo z Poľska predstavuje bezpečnostné riziko

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na nebezpečný výrobok – stropné svietidlo “Strühm LEON LED C 12W NW” z Poľska. Po otvorení plastového krytu môže svietidlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom z dôvodu dostupnosti častí pod napätím. Výrobok tiež nespĺňa viaceré technické normy, čo môže vážne ohroziť spotrebiteľov. Inšpektorát vyzýva všetkých, ktorí vlastnia tento výrobok, aby ho okamžite prestali používať a informovali príslušné orgány. Odporúča sa vrátiť výrobok predajcovi.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti výrobkov, ktoré plánujete doviezť, zabezpečíme kontrolu ich dokumentácie a bezpečnosti.