Nové požiadavky od roku 2024

V roku 2024 ISO a IAF oznámili, že do normy ISO 14001 budú pridané opatrenia týkajúce sa zmeny klímy. Tieto zmeny zahŕňajú posúdenie vplyvu zmeny klímy na organizácie a požiadavky na príslušné zainteresované strany. Cieľom je zabezpečiť, aby organizácie aktívne riešili riziká a príležitosti spojené so zmenou klímy. To môže ovplyvniť dodávateľské reťazce, bezpečnosť na pracovisku, dostupnosť zdrojov a plnenie očakávaní zákazníkov. Norma ISO 14001 tak poskytne organizáciám návod, ako zohľadniť otázky zmeny klímy vo svojom environmentálnom manažérstve.