V súvislosti s tým poskytujeme plnohodnotné poradenstvo a prípravu prevádzok na certifikačný audit. Vykonávame prípravu a zavedenie kompletnej dokumentácie pre medzinárodné uznávané certifikácie IFS a FSSC 22000. S našou spoluprácou prebehne audit vašej prevádzky bez starostí a problémov. Samozrejmosťou je aj ponuka školenia personálu ohľadom zavedenia noriem, bezpečnosti potravín i budúcich zmien v požiadavkách certifikáciou a auditov. 

IFS

Organizácia IFS (Internatinal Featured Standards) je organizáciou, ktorá spravuje medzinárodné štandardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & Carry, IFS HPC a IFS Brokers.

Certifikácia podľa štandardu IFS sa týka bezpečnosti výrobkov, dodržiavanie legislatívnych požiadaviek a systému manažérstva kvality. Štandardy boli navrhnuté tak, aby pomáhali organizáciám zaistiť splnenie požiadaviek zákazníkov. 

Norma IFS Food je štandardom pre hodnotenie dodávateľov a výrobcov potravinárskych výrobkov do veľkoobchodných i maloobchodných organizácií. 

Pre koho je tento štandard určený: 

 • pre všetkých spracovateľov a výrobcov potravín 
 • primárne balenie 
 • pre manipuláciu s voľne loženými produktmi  

Cieľom IFS certifikácie je: 

 • získanie medzinárodného uznávaného certifikátu
 • získanie viac významných zákazníkov 
 • vytvorenie spoločného štandardu a jednotného systému hodnotenia 
 • znížiť náklady a časovú náročnosť pre dodávateľov i obchodníkov 
 • zabezpečenie zodpovednosti vrcholového vedenia 
 • zabezpečenie systému riadenia kvality
 • zvyšovať dôveru dodávateľov
 • efektívne využitie zdrojov 
 • vylepšenie obchodnej povesti ako dodávateľ kvalitných výrobkov 

FSSC 22000

Food Safety System Certification predstavuje kompletnú schému certifikácie pre plnenie požiadaviek na bezpečnosť potravín. Certifikácia FSSC 22000 je založená na existujúcich ISO normách a je plne uznávanou organizáciou GFSI (Global Food Safety Initiative). Certifikácia je tiež uznávaná obchodnými reťazcami ako vierohodný dôkaz o efektívnom plnení požiadaviek na bezpečnosť potravín. Schéma FSSC 22000 sa skladá zo samotnej normy ISO 22000, sektorovo špecifických požiadaviek (PRPs) a špecifických požiadaviek FSSC 22000. Systém FSSC 22000 je určený na certifikáciu systému pre bezpečnosť potravín u výrobcov zameraných na výrobu či spracovanie živočíšnych produktov, rastlinných produktov, produktov podliehajúcich skazu, výrobky s dlhou trvanlivosťou, výroba obalov pre potravinárstvo, iné ingrediencie a doplnky ako aditíva, vitamíny, bio-kultúry. 

HACCP čiže Systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov je dnes už povinným nástrojom pre výrobcov potravín, ktorý napomáha predchádzať rizikám v oblasti bezpečnosti potravín. Systém HACCP je určený pre všetky subjekty pracujúcich v oblasti výroby, spravovania, manipulácie a distribúcie, skladovania a predajom koncovému spotrebiteľovi. Systém HACCP sa skladá zo 7 hlavných bobov: 

 • Vykonanie analýzy nebezpečenstiev a rizík
 • Stanovenie kritických kontrolných bodov
 • Stanovenie znakov a kritických limitov pre kritické body
 • Sledovanie dosiahnutého stavu v kritických bodoch
 • Stanovenie nápravných opatrení pre kritické body
 • Stanovenie overovacích postupov
 • Vypracovanie dokumentácie a vedenie záznamov 

Naša spoločnosť poskytuje prípravu a zavedenie systému HACCP presne na mieru vašej prevádzky. Špecializujeme sa najmä na výrobcu, reštaurácie a obchody, pre ktoré je zavedenie systému HACCP nariadené priamo na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady. Súčasťou našich služieb je aj kontrola prevádzky a výroby, zhodnotenie plnenia platných nariadení a kritérií. K problematike HACCP poskytujeme tiež konzultácie o zavedení priamo na mieste. 

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár