Plastové obaly pre potraviny

Plastové obaly pre potraviny

Plastové obaly pre potraviny

Čo je nového v oblasti legislatívy plastov? V oblasti plastov pre styk s potravinami došlo v minulom roku ku schváleniu nového Nariadenia komisie (EÚ) 2020/1245. Týka sa to predovšetkým výrobcov obalového materiálu: plastových fólií, kelímkov, vaničiek, vedier, pet fliaš, prepraviek či boxov.

Plastové obaly pre potraviny

Dňa 23. septembra 2020 vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/1245 zo dňa 2. septembra 2020, ktorým sa menia ustanovenia a opravuje sa nariadenie (EU) č. 10/2011 o materiáloch a predmetoch z plastov určených pre styk s potravinami.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1245&from=SK

Aj keď existuje prechodné obdobie, už od 23.3.2021 nemožno na trh uvádzať výrobky ktoré nespĺňajú túto prísnejšiu normu. Podľa starých pravidiel je možné tolerovať výrobky na trhu len do vypredania zásob. Týmto Nariadením sa výrazne mení rozsah hodnotenia migrácie prvkov a primárnych aromatických amínov a spôsob hodnotenia výrobkov pre opakované použitie.

Sme pripravený skúšať a hodnotiť výrobky podľa nových pravidiel a zaistiť Vám potrebnú certifikáciu vašich produktov! Neváhajte sa na nás obracať.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár

Plastové regranuláty

Používate plastové regranuláty? Potrebujete certifikát? Zaistíme Vám certifikáciu recyklovaných plastov!

Používate plastové regranuláty? Potrebujete certifikát? Zaistíme Vám certifikáciu recyklovaných plastov!

Plastové regranuláty

Ako akreditovaný certifikačný orgán sa zaoberáme i certifikáciou plastovej drviny a recyklovaných plastov. Táto služba je v súčasnosti s ohľadom na nedostatok primárnych plastových materiálov a jej aktuálnou cenou veľmi žiadaná. Pre vydanie certifikátu je nutné túto drvinu otestovať v akreditovanom laboratóriu. Zabezpečíme potrebné testovanie napr. týchto vlastností: index toku taveniny, obsah ťažkých kovov Pb, Cd, Cr, Hg, Sn, As, Mn, obsah popola a sypnú hmotnosť. Zaistíme certifikáciu podľa platných noriem a predpisov. V prípade záujmu sa neváhajte na nás obrátiť.

V prípade záujmu o certifikáciu nás neváhajte kontaktovať!

Kontaktný formulár